Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Avtorji
Išči

searchable nature photo gallery

Urtica dioica, Velika kopriva
Urtica dioica, Velika kopriva
Bidens leucorrhiza, Dlakavi mrkač
Bidens leucorrhiza, Dlakavi mrkač
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Urtica dioica, Velika kopriva
Urtica dioica, Velika kopriva
Malva sylvestris, Gozdni slezenovec
Malva sylvestris, Gozdni slezenovec
Scutellaria galericulata, Navadna čeladnica
Scutellaria galericulata, Navadna čeladnica
Ammi majus, Velika peščenica
Ammi majus, Velika peščenica
Fallopia dumetorum, Hostni slakovec
Fallopia dumetorum, Hostni slakovec
Conium divaricatum, Pikasti mišjak
Conium divaricatum, Pikasti mišjak
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Ipomoea quamoclit, Lepi slak
Ipomoea quamoclit, Lepi slak
Ipomoea quamoclit, Lepi slak
Ipomoea quamoclit, Lepi slak
Tanacetum parthenium, Beli vratič
Tanacetum parthenium, Beli vratič
Aspidapion (Aspidapion) radiolus
Aspidapion (Aspidapion) radiolus
Rebutia fiebrigii
Rebutia fiebrigii
Anchusa azurea, Modri volovski jezik
Anchusa azurea, Modri volovski jezik
Hericium erinaceus, Resasti bradovec
Hericium erinaceus, Resasti bradovec
Leucanthemum vulgare, Ivanjščica
Leucanthemum vulgare, Ivanjščica
Farfugium japonicum
Farfugium japonicum
Farfugium japonicum
Farfugium japonicum
Styrax obassia, Lesni zvonček obasijevec
Styrax obassia, Lesni zvonček obasijevec
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Stewartia pseudocamellia
Stewartia pseudocamellia
Satyrus ferula, Skalni okar
Satyrus ferula, Skalni okar
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Briza maxima, Velika migalica
Briza maxima, Velika migalica
Abies grandis, Orjaška jelka
Abies grandis, Orjaška jelka
Selenicereus grandiflorus, Kraljica noči
Selenicereus grandiflorus, Kraljica noči
Ehretia dicksonii
Ehretia dicksonii
Ehretia dicksonii
Ehretia dicksonii
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Lycaena dispar, Močvirski cekinček
Lycaena dispar, Močvirski cekinček
Geometra papilionaria, Veliki zelenček
Geometra papilionaria, Veliki zelenček
Styrax obassia, Lesni zvonček obasijevec
Styrax obassia, Lesni zvonček obasijevec
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Hylesinus toranio, Mali črni jesenov ličar
Hylesinus toranio, Mali črni jesenov ličar
Sanguisorba officinalis, Zdravilna strašnica
Sanguisorba officinalis, Zdravilna strašnica
Discina ancilis, Široka medaljonka
Discina ancilis, Široka medaljonka
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Magnolia grandiflora, Velecvetna magnolija
Platycerium grande, Velikolistna jelenovk
Platycerium grande, Velikolistna jelenovk
Calvatia gigantea, Orjaška trosovka
Calvatia gigantea, Orjaška trosovka
Pelargonium domesticum, Pelargonija regalka
Pelargonium domesticum, Pelargonija regalka
Xestobium (xestobium) rufovillosum, Pisani trdoglavec
Xestobium (xestobium) rufovillosum, Pisani trdoglavec
Spirodela polyrhiza, Navadna žabja leča
Spirodela polyrhiza, Navadna žabja leča
Orlaya grandiflora, Velecvetna vehrica
Orlaya grandiflora, Velecvetna vehrica
Orlaya grandiflora, Velecvetna vehrica
Orlaya grandiflora, Velecvetna vehrica
Scutellaria galericulata, Navadna čeladnica
Scutellaria galericulata, Navadna čeladnica
Koeleria macrantha, Nežna smiljica
Koeleria macrantha, Nežna smiljica
Ambrosia trifida, Trokrpa ambrozija
Ambrosia trifida, Trokrpa ambrozija
Ammi majus, Velika peščenica
Ammi majus, Velika peščenica
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Pimpinella major, Veliki bedrenec
Pimpinella major, Veliki bedrenec
Hericium coralloides, Koralasti bradovec
Hericium coralloides, Koralasti bradovec
Oxyporus latemarginatus, Obrobljeni gostopor
Oxyporus latemarginatus, Obrobljeni gostopor
Prunus domestica subsp. insititia, Zeleni ringlo
Prunus domestica subsp. insititia, Zeleni ringlo
Orlaya grandiflora, Velecvetna vehrica
Orlaya grandiflora, Velecvetna vehrica
Hylesinus toranio, Mali črni jesenov ličar
Hylesinus toranio, Mali črni jesenov ličar
Scolytus scolytus, Veliki brestov beljavar
Scolytus scolytus, Veliki brestov beljavar
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Leucanthemum vulgare, Ivanjščica
Leucanthemum vulgare, Ivanjščica
Discina ancilis, Široka medaljonka
Discina ancilis, Široka medaljonka
Coleophora kuehnella
Coleophora kuehnella
Astrantia major, Veliki zali kobulček
Astrantia major, Veliki zali kobulček
Equisetum telmateia, Velika preslica
Equisetum telmateia, Velika preslica
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Chlorophyllum rachodes, Rdečeči dežnik
Chlorophyllum rachodes, Rdečeči dežnik
Pimpinella major, Veliki bedrenec
Pimpinella major, Veliki bedrenec
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Scolytus scolytus, Veliki brestov beljavar
Scolytus scolytus, Veliki brestov beljavar
Ipomoea quamoclit, Lepi slak
Ipomoea quamoclit, Lepi slak
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Portulaca grandiflora, Velecvetni tolščak
Abutilon megapotamicum, Brazilski slezinec
Abutilon megapotamicum, Brazilski slezinec
Vinca major, Veliki zimzelen
Vinca major, Veliki zimzelen
Vinca major, Veliki zimzelen
Vinca major, Veliki zimzelen
Cornus florida, Dren
Cornus florida, Dren
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Satyrus ferula, Skalni okar
Satyrus ferula, Skalni okar
Satyrus ferula, Skalni okar
Satyrus ferula, Skalni okar
Satyrus ferula, Skalni okar
Satyrus ferula, Skalni okar
Neottia ovata, Jajčastolistni muhovnik
Neottia ovata, Jajčastolistni muhovnik
Cudoniella clavus, Potočna žebljarka
Cudoniella clavus, Potočna žebljarka
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Prunus domestica subsp. insititia, Zeleni ringlo
Prunus domestica subsp. insititia, Zeleni ringlo
Tenebroides mauritanicus, Mavretanski mokar
Tenebroides mauritanicus, Mavretanski mokar
Rhyzopertha dominica, Žitni kutar
Rhyzopertha dominica, Žitni kutar
Nymphalis vaualbum, Vzhodni lepotec
Nymphalis vaualbum, Vzhodni lepotec
Glyceria maxima, Velika sladika
Glyceria maxima, Velika sladika
Conium divaricatum, Pikasti mišjak
Conium divaricatum, Pikasti mišjak
Inula helenium, Veliki oman
Inula helenium, Veliki oman
Bovista caelata, Senožetna prašnica
Bovista caelata, Senožetna prašnica
Urtica dioica, Velika kopriva
Urtica dioica, Velika kopriva
Lathyrus sylvestris, Gozdni grahor
Lathyrus sylvestris, Gozdni grahor
Tropaeolum majus, Kapucinka
Tropaeolum majus, Kapucinka
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Tettigonia viridissima, Drevesna zelenka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Lycaena dispar, Močvirski cekinček
Lycaena dispar, Močvirski cekinček
Abramis brama, Ploščič
Abramis brama, Ploščič
Hericium erinaceus, Resasti bradovec
Hericium erinaceus, Resasti bradovec
Trachinus draco, Morski pajek
Trachinus draco, Morski pajek
Gobius cruentatus, Rdečeusti glavač
Gobius cruentatus, Rdečeusti glavač
Erannis defoliaria, Veliki zmrzlikar
Erannis defoliaria, Veliki zmrzlikar
Boletus edulis, Jesenski goban
Boletus edulis, Jesenski goban
Arion rufus, Rdeči lazar
Arion rufus, Rdeči lazar
Cuscuta europaea, Evropska predenica
Cuscuta europaea, Evropska predenica
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Helianthemum grandiflorum, Velecvetni popon
Helianthemum grandiflorum, Velecvetni popon
Cephalanthera damasonium, Bleda naglavka
Cephalanthera damasonium, Bleda naglavka
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Fallopia dumetorum, Hostni slakovec
Fallopia dumetorum, Hostni slakovec
Primula acaulis, Brezstebelni jeglič
Primula acaulis, Brezstebelni jeglič
Campsis grandiflora, Jasminova troblja
Campsis grandiflora, Jasminova troblja
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Spirodela polyrhiza, Navadna žabja leča
Spirodela polyrhiza, Navadna žabja leča
Bolboschoenus maritimus, Obmorska srpica
Bolboschoenus maritimus, Obmorska srpica
Chlorophyllum rachodes, Rdečeči dežnik
Chlorophyllum rachodes, Rdečeči dežnik
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Clinopodium grandiflorum, Velecvetni čober
Clinopodium grandiflorum, Velecvetni čober
Ligustrum ovalifolium, Jajčastolistna kalina
Ligustrum ovalifolium, Jajčastolistna kalina
Ligustrum ovalifolium, Jajčastolistna kalina
Ligustrum ovalifolium, Jajčastolistna kalina
Cerambyx cerdo, Hrastov kozliček
Cerambyx cerdo, Hrastov kozliček
Tanacetum vulgare, Navadni vratič
Tanacetum vulgare, Navadni vratič
Acetosa pratensis, Navadna kislica
Acetosa pratensis, Navadna kislica
Acetosa pratensis, Navadna kislica
Acetosa pratensis, Navadna kislica
Vicia grandiflora, Velecvetna grašica
Vicia grandiflora, Velecvetna grašica
Doronicum grandiflorum, Velecvetni divjakovec
Doronicum grandiflorum, Velecvetni divjakovec
Helianthemum grandiflorum, Velecvetni popon
Helianthemum grandiflorum, Velecvetni popon
Helianthemum grandiflorum, Velecvetni popon
Helianthemum grandiflorum, Velecvetni popon
Rumex obtusifolius, Topolistna kislica
Rumex obtusifolius, Topolistna kislica
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Nymphalis polychloros, Veliki lepotec
Aeshna grandis, Rjava deva
Aeshna grandis, Rjava deva
Symphytum officinale, Navadni gabez
Symphytum officinale, Navadni gabez
Symphytum officinale, Navadni gabez
Symphytum officinale, Navadni gabez
Rumex obtusifolius, Topolistna kislica
Rumex obtusifolius, Topolistna kislica
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Abutilon theophrasti, Baržunasti oslez
Ranunculus lingua, Velika zlatica
Ranunculus lingua, Velika zlatica
Sium latifolium, Širokolistna koščica
Sium latifolium, Širokolistna koščica
Prunus domestica subsp. insititia, Zeleni ringlo
Prunus domestica subsp. insititia, Zeleni ringlo
Tilia platyphyllos, Lipa
Tilia platyphyllos, Lipa
Cuscuta europaea, Evropska predenica
Cuscuta europaea, Evropska predenica
Prunella grandiflora, Velecvetna črnoglavka
Prunella grandiflora, Velecvetna črnoglavka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Tanacetum parthenium, Beli vratič
Tanacetum parthenium, Beli vratič
Astrantia major, Veliki zali kobulček
Astrantia major, Veliki zali kobulček
Lavatera trimestris, Vrtni grmičasti oslez
Lavatera trimestris, Vrtni grmičasti oslez
Malva sylvestris, Gozdni slezenovec
Malva sylvestris, Gozdni slezenovec
Delphinium grandiflorum, Grmasti ostrožnik
Delphinium grandiflorum, Grmasti ostrožnik
Delphinium grandiflorum, Grmasti ostrožnik
Delphinium grandiflorum, Grmasti ostrožnik
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Symphytum officinale, Navadni gabez
Symphytum officinale, Navadni gabez
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Macrosiphum (macrosiphum) rosae, Listna šipkova uš
Sanguisorba officinalis, Zdravilna strašnica
Sanguisorba officinalis, Zdravilna strašnica
Erannis defoliaria, Veliki zmrzlikar
Erannis defoliaria, Veliki zmrzlikar
Neottia ovata, Jajčastolistni muhovnik
Neottia ovata, Jajčastolistni muhovnik
Neottia ovata, Jajčastolistni muhovnik
Neottia ovata, Jajčastolistni muhovnik
Cephalanthera damasonium, Bleda naglavka
Cephalanthera damasonium, Bleda naglavka
Cephalanthera damasonium, Bleda naglavka
Cephalanthera damasonium, Bleda naglavka
Formica rufa, Rdeča mravlja
Formica rufa, Rdeča mravlja
Formica rufa, Rdeča mravlja
Formica rufa, Rdeča mravlja
Geometra papilionaria, Veliki zelenček
Geometra papilionaria, Veliki zelenček
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Halyzia sedecimguttata, Šestnajstlisasta polonica
Ardea alba, Velika bela čaplja
Ardea alba, Velika bela čaplja
Saturnia (saturnia) pyri, Veliki nočni pavlinček
Saturnia (saturnia) pyri, Veliki nočni pavlinček
Saturnia (saturnia) pyri, Veliki nočni pavlinček
Saturnia (saturnia) pyri, Veliki nočni pavlinček
Saturnia (saturnia) pyri, Veliki nočni pavlinček
Saturnia (saturnia) pyri, Veliki nočni pavlinček
Primula acaulis, Brezstebelni jeglič
Primula acaulis, Brezstebelni jeglič
Hypericum calycinum, Čašasta krčnica
Hypericum calycinum, Čašasta krčnica
Saperda carcharias, Veliki topolov kozliček
Saperda carcharias, Veliki topolov kozliček
Panagaeus (panagaeus) cruxmajor
Panagaeus (panagaeus) cruxmajor
Arctium lappa, Navadni repinec
Arctium lappa, Navadni repinec
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Cerura (cerura) vinula, Veliki viličar
Anser albifrons, Beločela gos
Anser albifrons, Beločela gos
Dodaj komentar:
captcha =
SQL processing 5888,Page generated in 7320 miliseconds